let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Konferencija „10 metų LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui: pasiekimai ir siekiamybės“

  • 26 lapkričio, 2021

Šiais metais minime LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo veikimo dešimtmetį. Šio įstatymo įsigaliojimo data žymi vieną iš svarbiausių momentų moterų nevyriausybinių organizacijų veikloje, kurios dar gerą dešimtmetį iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos dėjo pastangas, siekdamos atkreipti dėmesį į smurto artimoje aplinkoje problemos aktualumą ir mastus. Šis įstatymas suteikė teisinį pagrindą Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, veiklai.

LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas smurtą artimoje aplinkoje apibrėžia kaip visuomeninę reikšmę turinčią veiklą. Šiuo įstatymu valstybė prisiima atsakomybę užtikrinti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiam asmeniui būtiną apsaugą, sudaryti galimybes gauti reikiamą pagalbą ir vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją, apibrėžiant institucijas, kurios turi bendradarbiauti smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje.

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija maloniai kviečia Jus į nuotolinę konferenciją „10 metų LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui: pasiekimai ir siekiamybės“, skirtą apžvelgti esamą situaciją ir ateities perspektyvas.

Konferencija skirta aptarti politinį smurto artimoje aplinkoje diskursą, nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų apsaugą ir jiems teikiamą pagalbą, atsižvelgiant į skirtingų smurto rūšių specifiką, smurtavusiems asmenims tenkančias teisines pasekmes ir atsakomybę, smurtinėje aplinkoje augančių vaikų situaciją, tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą, įvertinti smurto artimoje aplinkoje problemos sprendimo lyčių politikos kontekste perspektyvas.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrus vienijančios asociacijos organizuojama konferencija suburs smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje dirbančius specialistus, kurie dalinsis savo patirtimi ir įžvalgomis.

Maloniai kviečiame dalyvauti nuotolinėje konferencijoje teisėsaugos, socialinių, sveikatos apsaugos, švietimo, vaiko teisių apsaugos bei kitų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus.

Prašome iki 2021-12-14 užpildyti konferencijos dalyvio registracijos formą:

Dalia Leinartė, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) narė ir buvusi komiteto pirmininkė (2017-2018 m.).
Dalia Leinartė vadovavo CEDAW komiteto darbo grupei rengiant Bendrąją rekomendaciją „Prekyba moterimis ir mergaitėmis globalios migracijos sąlygomis“. 2018 m. “Apolitical” ją išrinko tarp 100 pasaulio įtakingiausių žmonių lyčių lygybės politikos srityje.
Dalia Leinartė yra monografijų autorė: Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970; The Lithuanian Family in its European Context, 1800-1914; Family and the State in Soviet Lithuania.

Mindaugas Akelaitis, Policijos departamentas, Viešosios policijos valdybos viršininkas.
Prieš daugiau nei du dešimtmečius pradėjau tarnybą policijoje kaip eilinis patrulis. Metams bėgant teko tirti nusikaltimus, tobulinti pareigūnų kvalifikaciją, organizuoti policijos veiklą policijos komisariatuose ir kas diena mokytis kaip dar geriau “Ginti. Saugoti. Padėti.”.
Šiuo metu tarnaudamas centrinės policijos įstaigos padalinio vadovu, remdamasis kolegų žiniomis ir sukaupta patirtimi, esu atsakingas už policijos prevencijos, reagavimo ir kitų veiklos sričių organizavimą. Kasdien siekiu, kad policijos organizacija būtų moderni, efektyvi ir maksimaliai tenkintų žmonių bei valstybės lūkesčius.

Saulius Verseckas, Generalinės prokurorės pavaduotojas. Teisininko kvalifikaciją įgijo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 1996 m. Prokuratūros sistemoje dirba nuo 1995 m., pradėjęs dirbti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje tardytoju, po metų tapo prokuroru. Generalinėje prokuratūroje G. Verseckas dirba nuo 1997 m.
Nuo 2017 m. pabaigos iki šiol prokuroras S. Verseckas ėjo Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, vyriausiojo prokuroro pareigas.
Savaitraštis ,,Veidas“ už kompetentingą prokuroro darbą 2013 m. S. Versecką paskelbė „Metų žmogumi“.

Gabrielė Juodkaitė – Granskienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja, Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentė, socialinių mokslų (teisės) daktarė, buvusi ilgametė Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorė.

Jurgita Cinskienė, Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos, vienijančios Specializuotos kompleksinės pagalbos centrus, teikiančius pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje, vadovė.
Nuo 2004 m. vadovauja Kretingos moterų informacijos ir mokymo centrui, kuris veikia moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo, smurto artimoje aplinkoje prevencijos, specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo ir kitose srityse.
Nuo 2012 m. koordinuoja Specializuotos kompleksinės pagalbos centro veiklas.

Ilma Skuodienė nuo 2020 m. vadovauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Iki tol ėjo vyriausiojo patarėjo pareigas socialinės politikos ir įtraukiojo švietimo įgyvendinimo klausimais Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje.
Daugiau nei dešimtmetį aktyviai veikė užsieniečių integracijos srityje.
„Kiekvienas vaikas nusipelno augti mylinčioje, palaikančioje ir saugioje aplinkoje. Smurtas artimoje aplinkoje žaloja kiekvieną žmogų, o ypač vaiką, 2021 m. pirmą pusmetį užfiksuoti 1 370 galimo smurto prieš vaikus atvejai, tad ši problema mūsų visuomenėje vis dar išlieka opi. Tačiau vaiko teisių gynėjai dedame visas pastangas, kad tokių atvejų mažėtų, šeimoms būtų teikiama daugiau paslaugų ir būtų lengviau ištrūkti iš smurto rato“, – sako Ilma Skuodienė.

Dovilė Šakalienė, LR Seimo narė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, Seimo narė, ilgametė žmogaus teisių gynėja, teisės psichologijos specialistė, buvusi Žmogaus teisių stebėjimo instituto vadovė, daugelį metų prodiusavusi ir vedusi šviečiamąsias laidas Žinių radijuje, Delfi autorė ir prie Europos Tarybos akredituota žurnalistė, didžiausią dėmesį skiria visų rūšių smurto įveikimui, įskaitant smurtą lyties pagrindu, prekybą žmonėmis, smurtą prieš vaikus, pažeidžiamas grupes ir mažumas.
Jau antrą kadenciją Dovilė dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, bei Etikos ir procedūrų komisijoje, padėjo įsteigti Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją bei parlamentinę Moterų grupę, vadovauja Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių grupei.

Birutė Sabatauskaitė, Lygių galimybių kontrolierė nuo 2021 m. balandžio 1 d.
Anksčiau buvo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė, teisės ir advokacijos ekspertė.
Savo veikloje Birutė Sabatauskaitė atliko tyrimus ir analizes vertinant skirtingų grupių patirtis, lygių galimybių principo įgyvendinimą praktikoje, vedė mokymus apie lygių galimybių užtikrinimą darbo ir mokymosi aplinkose, neapykantos nusikaltimus, smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą prieš moteris.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vykdo švietėjišką ir prevencinę veiklą, įskaitant smurto artimoje aplinkoje ir smurto dėl lyties prevenciją.

Andrius Krivas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą Maskvos valstybiniame tarptautinių santykių institute Rusijoje (1992) ir baigęs tarptautinį saugumo politikos ir ginklų kontrolės kursą Ženevos universiteto tarptautinių studijų institute Šveicarijoje (1996), dirba Lietuvos Respublikos valstybės tarnyboje nuo 1993 metų. Yra dirbęs Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių departamento vyriausiuoju specialistu, skyriaus viršininku, direktoriumi, ministerijos sekretoriumi.
Nuo 2001 metų diplomatinėje tarnyboje, dirbo įvairiuose postuose Užsienio reikalų ministerijoje, 2003–2007 metais buvo Lietuvos ambasados JAV patarėjas, 2010–2013-aisiais Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (Vienoje, Austrijoje) vadovo pavaduotojas, 2013–2016 metais užsienio reikalų viceministras, 2016–2021-aisiais ambasadorius, Lietuvos nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. 2021 metų rugsėjį Lietuvos užsienio reikalų ministras jį paskyrė ambasadoriumi ypatingiems pavedimas žmogaus teisių ir lyčių lygybės klausimais.

Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centro direktorė, Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos valdybos pirmininkė, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė, Darbo grupės skirtos „Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 programos įgyvendinimui“ narė.
Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie SADM narė. NVO sektoriuje nuo 1996 metų. Žmogaus teisių ir lyčių lygių galimybių integravimo politikos ekspertė.
Savo veikla siekia, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose. Stengiasi gerinti moterų padėtį viešajame ir privačiame gyvenime bei tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką. Šviečia ir informuoja visuomenę lyčių lygybės klausimais.

Naura Daukšienė, Kauno apskrities moterų krizių centro, veikiančio kaip specializuotos pagalbos centras asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje Kauno mieste, vadovė.
Darbinė praktika: socialinių projektų administravimas ir įgyvendinimas, nukentėjusių asmenų konsultavimas, lektorė vedanti mokymus specialistams ir pareigūnams teikiantiems pagalbą /paslaugas asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.

Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centro teisininkė ir programų vadovė daugiau nei 12 metų dirbanti lyčių lygių galimybių užtikrinimo srityje. Nuo pat LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įsigaliojimo Rugilė prisijungė prie Specializuotos kompleksinės pagalbos centro teikdama teisines konsultacijas nukentėjusiems asmenims.
Rugilė veda mokymus įvairioms tikslinėms grupėms lygių galimybių, įvairovės valdymo, smurto lyties pagrindu, prekybos žmonėmis prevencijos, migracijos, saugumo internete ir kitomis žmogaus teisių temomis.
Rugilė yra JAV – LT asociacijos valdybos narė.

Jolanta Sakalauskienė, SADM atstovė, daugiau kaip 15 metų patirtį socialinės politikos formavime ir įgyvendinime turinti ekspertė. Jolantos vadovaujamas Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius yra atsakingas už smurto artimojoje aplinkoje, lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės bei jaunimo politikos sritis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.