Emocinė pagalba

Išklausome, suprantame ir palaikome. Padedame įveikti krizinę situaciją, motyvuojame nutraukti smurtinius santykius.

Informacija

Diskutuojame apie galimus sprendimus, sudarome veiksmų planą, supažindiname su teisiniais procesais ir valstybės garantuojama pagalba.

Tarpininkavimas

Pristatome visas organizacijas ir institucijas, kurios sprendžia socialinius, finansinius, teisinius klausimus.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai (SKPC)

Viešąsias funkcijas atliekanti institucija, kuri teikia nemokamą, konfidencialią, specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje. Organizacijos taip pat vykdo smurto lyties pagrindu prevenciją, prisideda prie politikos formavimo siekiant mažinti smurtą artimoje aplinkoje.

Teisininkas

Konsultuos vaikų išlaikymo, santuokos nutraukimo,  žalos atlyginimo, iškeldinimo, ikiteisminio tyrimo dėl smurto šeimoje ir kitais klausimais bei padės parengti teisinius dokumentus (ieškiniai, pažymos, prašymai, pareiškimai ir pan.).

Psichologas

Padės pamatyti situaciją, kurioje esate, su kuo tai susiję, kokius sprendimus  ir atsakomybes galite priimti norėdami ją keisti.

SPKC konsultantai

Išklausys, suteiks emocinę paramą bei kartu su jumis ieškos veiksmingų būdų, kaip įveikti smurtą šeimoje.

Palik smurto ratą

Aš patiriu smurtą. Kokios pagalbos galiu tikėtis?

Pirmas pokalbis

Pirmojo susitikimo ar skambučio metu SKPC konsultantas išklauso, išsiaiškina situaciją ir pasiūlo galimus problemų̨ sprendimo būdus bei priemones.

Žinios ir informacija

Kitų pokalbių metu suteikiama visa informacija, reikalinga sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas.

Veiksmų planas

Su SKPC konsultantu aptariami nukentėjusio asmens norai, kokia pagalba yra reikalinga, įvertinamos rizikos ir sudaromas individualus pagalbos veiksmų planas.

Pokyčių link

Jei reikalinga psichologo ar teisininko pagalba, suderinamas konsultacijų laikas.

Jei reikalinga kitų institucijų pagalba (pvz. apgyvendinimas, sveikatos priežiūra), SKPC padeda tai suorganizuoti.

SKPC konsultantas palaiko ir konsultuoja visą laikotarpį, kol įgyvendinamas veiksmų planas, reikalingas nutraukti smurtinius santykius.

Kreipkis pagalbos

Specializuota kompleksinė pagalba smurto artimoje aplinkoje aukoms visoje Lietuvoje, kiekvienoje savivaldybėje. Pagalba yra anoniminė ir nemokama.